İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZAR HAKKINDA KİTAP İSTEME


Dinlenme, Eğlence, Fuhuş, Oyun, İçki Amaçlı Açılması İzne  Bağlı Yerler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

DİNLENME, EĞLENCE, OYUN VE İÇKİLİ YERLER

AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLER

AÇMA / İŞLETME İZNİ

Otel, gazino, kahve, bar, restoran, tiyatro, sinema, hamam, plaj ve benzeri gibi çeşitli dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerleri açma/işletme izni

Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, hava ve her çeşit taşıma araçlarının otel, gazino ve benzeri yerler veya çeşitli dinlenme, eğlence ve oyun yeri olarak kullanılması için açma/işletme izni

İçkisiz istirahat ve eğlence yerleri açma/işletme izni

Eğlence amaçlı oyun yerleri açma/işletme izni

İnternet kafe açma/işletme izni

İçkili yer açma/işletme izni

Kaldırım ve sokaklarda içki servisi

Lokal, kamp ve dinlenme evleri gibi yerlerin açma/işletme izni & kadehle ve açık olarak içki satılması için izin verilmesi

Dernek lokalleri

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi/işveren sendikaları ve üst kuruluşlarının lokalleri

Sabit veya seyyar taşıtlarda kadehle ve açık olarak içki verilmesi ve satılması izni

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki tesislerde kadehle ve açık olarak içki verilmesi ve satılması izni

Kapalı içki bayiliği

Açık içki satıcılığı

Belediye teşkilatı bulunmayan köylerde içki bayiliği

Belediye teşkilatı bulunan köylerde içki bayiliği

Turistik yerlerde içki satışı

Turizm yatırım ve işletme belgeli tesis açma/işletme izni

Spor tesisi açma/işletme izni

Karayolları üzerinde eğlence yeri,

turistik yapı ve tesis açma/işletme izni

 

AÇILACAK YER ŞARTLARI

1593 sayılı Kanun’daki sınırlamalar

4250 sayılı Kanun’daki sınırlamalar

222 ve 625 sayılı Kanunlardaki sınırlamalar

634 sayılı Kanun’daki sınırlamalar

2918 sayılı Kanun’daki sınırlamalar

2634 sayılı Kanun’daki sınırlama ve istisnalar

99/13681 karar sayılı Yönetmelik’teki sınırlamalar.......

İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler....

Sabit veya seyyar taşıtlarda kadehle ve açık olarak içki verilmesi ve satılması

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki tesislerde kadehle ve açık olarak içki verilmesi ve satılması

İçkisiz istirahat ve eğlence yeri olarak açılması istenilen yerler

 

İŞLETMECİ VE MESUL MÜDÜR

İçkili yer işletmecisi ve mesul müdürü

İçkisiz istirahat ve eğlence yeri işletmecisi ve mesul müdürü

Kapalı İçki Bayileri

İşletmeci ve mesul müdürlerle ilgili değişik hususlar

 

ÇALIŞTIRILAN/ÇALIŞTIRILACAK KİŞİLER

İçkisiz istirahat ve eğlence yerinde çalışan/çalışacak kişiler

İçkili yerler ile banyo, hamam ve plaj gibi yerlerde çalışan/çalışacak kişiler

Turizm işletme belgeli tesisde çalışan/çalışacak kişiler

Sahne Sanatçıları

Konsomatrisler

Transeksüeller

Türk uyruğunda olmayan yabancılar

 

KİMLİK BİLDİRİMİ

Sorumlu işleticilerin kimliklerinin bildirilmesi

Çalıştırılanların kimliklerinin bildirilmesi

Resmi ve özel konaklama tesislerinde Özel sağlık müesseselerinde Dinlenme ve huzur evlerinde Dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinde kalanların kimliklerinin bildirilmesi

Her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde Resmi binalar ve müştemilatında yatarak kalanların kimliklerinin bildirilmesi

İşletmecilerin & Yöneticilerin sorumluluğu

Görev ve yükümlülüklerin devri

 

FAALİYET SAATLERİ

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri faaliyet saatleri

Sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesis faaliyet saatleri

Lokanta, birahane, gazino, meyhane, kahvehane, kıraathane, han, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing ve benzeri yer faaliyet saatleri

Belediye hudutları ve mücavir alanı dışında kalan umuma açık istirahat ve eğlence yeri faaliyet saatleri

İnternet kafe faaliyet saatleri

Turizm işletme belgeli yerlerin faaliyet saatleri

 

CANLI MÜZİK

 GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

 İŞLETMEDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

 AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERİN DENETLENMESİ

Kolluk kuvvetlerinin denetim yetkisi

Kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak denetlemelerde aranacak hususlar

Kolluk kuvvetlerinin denetlemesi sonrası yapılacak işlemler

Turizm Bakanlığının denetim yetkisi

Turizm Bakanlığı denetim elemanları

Turizm Bakanlığı denetim elemanlarının görev ve yetkileri

Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak denetimlerde aranacak hususlar

Belgeli turizm yatırımlarının Turizm Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetim

Belgeli işletmelerin veya işletme belgesi talebinin değerlendirilmesine esas olacak denetim

Turizm Bakanlığının denetlemesi sonrası yapılacak işlemler

Diğer kamu kurumlarının denetim yetkisi denetleme sonrası yapılacak işlemler

 

İKİNCİ BÖLÜM

FUHUŞ YERLERİ

FUHUŞ

Fuhşun tanımı

Türk Ceza Kanunu açısından fuhuş

Fuhuş nedeniyle haklarında adli soruşturma yapılacak kişiler ve bu kişilerin fiilleri

 

FUHUŞLA MÜCADELE

Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu

Komisyon kurulabilecek yerler

Komisyon üyeleri

Komisyonun görevleri

Komisyon toplantısı

Komisyon kararı

Komisyon kısımları

İdare kısmı

Sağlık kısmı

İcra kısmı

Yardım Kurulu

Mülki idare amirlerinin görevleri

Vali

Kaymakam

Kolluk kuvvetleri

 

FUHUŞ YAPAN/YAPTIRAN KİŞİLER

Genel kadınlar

Gizli fuhuş yapan kadınlar

Değişik erkeklerle birlikte olan kadınlar

Eşcinsel ve transseksüeller

18 yaşından küçükler

Erkekler

Bayanlarla fuhuş maksadıyla ilişkide bulunanlar

Fuhşa teşvik & aracılık edenler

 

FUHUŞ YERLERİ

Komisyon tarafından tescil edilen fuhuş yerleri

Genelev açma şartları

Genelev açabilecek kişiler

 

GENELEVLERDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

 

FUHUŞ YERLERİNİN DENETİMİ

Fuhuş yerlerini denetleyebilecek makamlar

Fuhuş yerlerinin denetiminde aranacak hususlar

Fuhuş yerlerinin denetlenmesi sonrası yapılacak işlemler

Komisyon tarafından tescil edilen fuhuş yerlerinden, kurallara aykırı davranış görülen yerlere yapılacak işlemler

İzinsiz fuhuş yapılan yerlere yapılacak işlemler

2559 sayılı Kanuna göre

Tüzüğe göre

İzinsiz fuhuş yapılan evlere yapılacak işlemler

Otel, motel, pansiyon, misafirhane, hamam, plaj, bar, pavyon, çalgılı kahve, diskotek, içkili gazino, gece kulübü, taverna ve benzeri isimler altında işletme ruhsatı bulunan yerlerde fuhuş yapıldığının tespit edilmesi durumunda yapılacak işlemler

 

GİZLİ FUHŞUN ARTMASI

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UYGULANACAK MEVZUAT

Anayasa

İl İdaresi Kanunu

Polis Vazife Ve Salâhiyet Kanunu

Polis Vazife Ve Salâhiyet Tüzüğü

Açilmasi İzne Bağli Yerlere Uygulanacak  İşlemler Hakkinda Yönetmelik

Uygulama Talimati

Jandarma Teşkilat,  Görev Ve Yetkileri Kanunu

Jandarma Teşkilati Görev Ve Yetkileri Yönetmeliği

Dernekler Kanunu

Yüzer Otel, Yüzer Lokanta Veya  Benzeri Tesislerin İşletilmesi Hakkinda Bakanlar Kurulu Karari

İspirto Ve İspirtolu  İçkiler İnhisari Kanunu

... İspirto İle Bira Ve Şarap  Dahil Her Çeşit İspirtolu İçki Satmak İstiyenlere Tekel İdaresince Verilecek Ruhsatnamelere Dair Yönetmelik

İlköğretim Ve Eğitim Kanunu

Özel Öğretim Kurumlari Kanunu

... 326 Sayili Khk’nin Değiştirilerek Kabulune Dair Kanun

Resmi Veya Özel Öğretim Kurumlarinin Hapishane, İçkili Yer Ve Umuma Açik  Yerlere Olan Uzakliklarinin  Belirlenmesine Dair Yönetmelik 167 Kat Mülkiyeti Kanunu

Umumi Hifzissihha Kanunu

Genel Kadinlar Ve Genelevlerin Tabi Olacaklari Hükümler Ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastaliklarla Mücadele Tüzüğü

Türkiye’deki Türk Vatandaşlarina Tahsis Edilen Sanat Ve Hizmetler Hakkinda Kanun

Çevre Kanunu

Gürültü Kontrol Yönetmeliği

Karayollari Trafik Kanunu

Karayollari Trafik Yönetmeliği

Belediye Kanunu

İşyeri Açma Ve Çalişma Ruhsatlarina Dair Khk’nin Değiştirilerek Kabülüne Dair Kanun

Işyeri Açma Ve Çalişma  Ruhsatlarina İlişkin Yönetmelik

Hafta Tatili Hakkinda Kanun

Ulusal Bayram Ve Genel  Tatiller Hakkinda Kanun

Kimlik Bildirme Kanunu

Kimlik Bildirme Kanununun  Uygulanmasi İle İlgili Yönetmelik

Rulet, Tilt, Langirt Ve Benzerleri Oyun  Alet Ve Makinalari Hakkinda Kanun

Turizmi Teşvik Kanunu

Turizm Yatirim Ve İşletmeleri Nitelikleri  Yönetmeliği

Turizm Yatirim, İşletme Ve Kuruluşlarinin  Denetimi Hakkinda Yönetmelik

Türk Ceza Kanunu

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YARGI KARARLARI

Turizm İşletme Belgeli Umuma Açik Yerlerin Açiliş-Kapaniş Saatlerinin Tespitinin Mahalli Mülki Amir Tarafindan Onaylanmiş Belediye Karari İle Yapilmasi

Masa Futbolunun Yasak Oyun  Aletleri Kapsaminda Değerlendirilmesi

Gerekli Şartlari Yerine Getirmeyen Oyun Salonuna Açma / İşletme İzni Verilmemesi

Çocuklarin Yanlarinda Ebeveyn Veya Vasileri Olmadan Oyun Salonlarina Giremeyecekleri

Çocuklarin Yanlarinda Ebeveynleri  Olmadan Oyun Salonlarina Alinmamasi

Zor Kullanarak Irza Geçme

Rizaen Cinsi Münasebet & Bu Suça Yardim

Fuhşun Bir Sanat Olarak Kabulü

Fuhşun Tanimi & Resmi Nikahli Karisinin Para Karşiliğinda Başkasi İle Birlikte  Yaşamasina Müsaade

21 Yaşini Bitirmeyen Kizi Gayri  Resmi Şekilde Evlendirmek

Fuhuş Yapan Kizini Teslim Eden Baba

Öz Kizina Müşteri Temini

Üvey Kizini, Önceden Temin Ettiği Erkeklere Para Karşiliği Teslim

Fuhşa Özendirme Ve Bunun Yolunu Kolaylaştirma

Koca’nin Fuhşa Teşviki

21 Yaşini Bitirmeyen Nikahsiz Yaşadiği Kadini Cebir, Şiddet, Tehdit, Nüfuz Kullanmaksizin Kendi Rizasi Ve Fuhuş Maksadiyla Nakil

Medeni Nikahli Karisinin Rizasi Ve Para Karşiliği Başkalarina Temin (Kadin Ticareti)

21 Yaşini Bitirmemiş Kadinlara Fuhuş Yaptirmak

21 Yaşini Bitirmemiş Bir Kişiyi Fuhşa Teşvik

21 Yaşindan Küçük Bayanlarla Fuhuş Maksadi İle Birlikte Olmak

21 Yaşini Bitirmemiş Kadinlarin Gizli Bir Randevuevi Açilarak Hazir Bulundurulmasi & Buraya Gelen Erkeklerle Münasebette Bulunmalarinin Temini & Fuhuş İçin Temin Ve Tedarik Edilen Kadinlarin Adedi Kadar Müstakil Fiiller Oluşmasi

21 Yaşini Bitirmiş Mağdureyi Geneleve Satma

21 Yaşini Bitirmiş Kadin İle Cebir, Şiddet, Tehdit, Nüfuz İcrasi, Hile Olmaksizin Cinsi Münasebette Bulunmak & Fuhuş Maksadiyla Değişik Erkeklere Tedarik

21 Yaşini Bitirmiş Bayani Fuhuş  Maksadiyla, Tehdit Ve Nüfuz  Kullanmaksizin Tedarik

Erkeğe Kadin Tedariki

Fuhuş İçin Erkeğe Kadin Tedariki Ve Nakil, Erkeğe Kadin Tedariki Ve Nakil, Fuhşa Özendirme Ve Kişkirtma, (Teşvik Ve Tahrik) & Fuhuş İçin Aracilik Ve Kadin Ticareti Suçlarinin Unsurlari

Erkeğe Kadin Tedariki

Hile Ve Desise Kullanarak Fuhşa Teşvik.


GENEL BİLGİLER ] [ İÇİNDEKİLER ] ÖNSÖZ ] YAZAR HAKKINDA ] KİTAP İSTEME ]